Oude jaargangen

Hieronder vindt u een overzicht van artikelen verschenen in eerdere jaargangen, indien een nummer nog verkrijgbaar is kunt u dit aanvragen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Let wel, ze zijn niet gratis en tevens vragen wij een bijdrage in de verzendkosten. Na uw aanvraag zullen wij u berichten omtrent de kosten en de wijze van levering.
De Status 'uitverkocht' wordt niet frequent bijgewerkt. Dat kan betekenen dat een nummer inmiddels niet meer beschikbaar is op het moment van aanvraag.

Jaargang Nummer Onderwerp Status
1978 - 1 1 Introductienummer uitverkocht
  2/3 H. Stoepker "Het Kasteel van Tilburg"
J. Hendriks "Archeologie van de kastelen"
uitverkocht
1979 - 2 1 B. Aarts "De ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel in Noord-Brabant" (I) uitverkocht
  2 B. Aarts "De ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel in Noord-Brabant" (II) uitverkocht
  3 Themanummer : Slotje Brakestein - Oosterhout
J. Hendriks "Slotje Brakestein, bouwgeschiedenis"
H. Christiaans "Slotje Brakestein, eigenaars en bewoners"
uitverkocht
  4 A. van Loon "Dongen, het kasteelcomplex in het verpondingscohier van 1654"
B. Aarts "De ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel in Noord-Brabant" (III)
J. Hendriks "Het begrip 'kasteel'"
uitverkocht
1980 - 3 1 H. Stoepker "De opgraving van het kasteel van Tilburg en Goirle in 1979"
A. Snoeren/C. Andries "Het Kasteel van Dongen"
uitverkocht
  2/3 F. Eliëns "Huis Croy en enige toevalligheden"
B. Aarts "De ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel in Noord-Brabant" (IV)
uitverkocht
  4 B. Aarts "De ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel in Noord-Brabant" (V)
F. Eliëns "Het Gulden Huis - Aarle-Rixtel"
uitverkocht
1981 - 4 1 diversen uitverkocht
  2/3 J. Hendriks "Walsystemen"
B. Aarts "De ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel in Noord-Brabant" (VI en slot)
J. Hendriks "Dussen"
uitverkocht
  4 J. Hendriks "Oud-Herlaer" (St.-Michielsgestel) uitverkocht
1982 - 5 1 J. Bijnen "Onderzoek naar de plaats van kasteel 'Den Boonberg' te Oerle"
F. Eliëns "'My home is my castle', iets over het begrip kasteel"
uitverkocht
  2 W. van Heugten "Blokhuizen in oostelijk Noord-Brabant"
J. Hendriks "Uijtgerooft en geplundert (Land van Heusden en Altena)"

uitverkocht 

  3 J. Bijnen "Onderzoek naar de plaats van kasteel 'Den Boonberg' te Oerle" (II)
B. Aarts "Onbekend Boxmeer, oud tot zeer oud?"
uitverkocht
  4 A.I.J.M. Schellart "Blokhuizen elders"
"Het 'Blockhouse' te Liessel". Een reactie (M.P.J. van den Brand)
 
1983 - 6 1/2 J. Hendriks "Aalburg in het Land van Heusden : een vroegmiddeleeuws walsysteem?"
J.H. van Hooydonk "'d'Oude Huys' en 'Den Borch' te Helmond, een tussentijds overzicht"
uitverkocht
  3 F. Eliëns "De krant en het kasteel"
B. Aarts "Het Kasteel van Wouw in 1934"
uitverkocht
  4 J. Hendriks "Dussen. Bijdrage tot de bouwgeschiedenis van een 14de-eeuws kasteel" uitverkocht
1984 - 7 1 W. van Heugten "Nog meer (over) blokhuizen"
J. Hendriks "Uitwijk"
M. van Loon/B. Aarts "Gansoyen"
 
  2 J. Cuijpers "Het Kasteel van Oijen" (themanummer) uitverkocht
  3/4 F. Doperé "De donjon van de heren van Meldert"
B. Aarts "Loon op Zand, een terugblik"
uitverkocht
1985 - 8 1/2 J. van der Made "Kastelen in Terheijden"  
  3/4 Themanummer Gemert
J. Timmers "Het Hooghuis op de Hubert. Een Gemerts mottekasteel?"
B. Aarts "Gemert, het kasteel en zijn (bouw-)orde"
uitverkocht
1986 - 9 1/2 J. Cuijpers "De restauratie van het Kasteel van Oijen"
B. Stevens "Het Kasteel van Besoijen"
 
  3/4 Themanummer Oisterwijk I
G. Nouwens "Durendael"
 
1987 - 10 1 Themanummer Oisterwijk II
B. Aarts "'Ter Borch' (Oisterwijk) en de 'Tombe van Pepijn' (Landen - België) : Twee motte-burchten en hun onderlinge relatie"
uitverkocht
  2 J. Hagen "Een kasteel in verval (Eindhoven 1655), een kasteel in opbouw (Heeze 1664)"
L. Wevers "De kasteelruïne van Asten, van wensen naar resultaten"
uitverkocht
  3 W. van Heugten "Het Kasteel van Asten in 1735"
P. Smulders "Croy in de krant"
B. Aarts "Nogmaals Loon op Zand : een vertekend beeld?"
uitverkocht
1988 - 11 1 J.van Hooydonk "Samenvatting historie d'Oude Huys Helmond 1188-1410"
B.Aarts "Ten Bergh - Oirschot"
 
  2/3 Themanummer Asten
J. Stienen "Kasteel Asten, voorlopig verslag van het archeologisch onderzoek juli 1988"
L. Wevers "Kasteel Asten, bouwgeschiedenis zuid-oostelijke hoektoren"; "Kasteel Asten, toekomstige ontwikkelingen"
uitverkocht
  4 J. Hagen "'Bergeyck daer is een huys van outs t'Casteel genaempt' : Kempische contributies voor krijgsvolk in Bergeijk, 1587-1592"  
1989 - 12 1 R. Gruben "Bokhoven, nieuw licht op een oude tekening"
D. Vangheluwe "Bergeijk, een reactie"
B. Aarts "De verwoesting van Heusden in '87-'88"
 
  2 Themanummer Aldendriel (Mill)
H. Christiaans/P. Smulders/B. Aarts "Kasteel Aldendriel : bouwgeschiedenis; restauratie; de prent en het kasteel; bewoners"
 
  3/4 G. Hardeveld "De geschiedenis van het Hof Ter Brake ofwel de Prinsenhoef" (Alphen)  
1990 - 13 1/2 W. Leenman "Het 'kasteel' Duynendael (Nuland)"
B. Aarts "Onbekend Nemerlaer : eerste helft 18de eeuw"
R. van den Brand "Kasteel Boxmeer en zijn historie in vogelvlucht"
 
  3/4 W. Leenman "Slotje te Pelgrim in Nuland"
A. van Oirschot "Nog eens Kasteel Nemerlaer"
R. van Aart "Kasteel van Empel en Meerwijk"
 
1991 - 14 1/2 Themanummer Kasteel de Grote Ruwenberg (I) (St.-Michielsgestel)
Fr. C. Peters "De Grote Ruwenberg"
uitverkocht
  3/4 Themanummer Kasteel de Grote Ruwenberg (II)
R. Gruben "Metselwerk en kapconstructie van de laat-middeleeuwse Grote Ruwenberg te Sint-Michielsgestel"
 
1992 - 15 1/2 J. Bijnen "'Historische' tekeningen van M.J.C.Wegenaar"
B. Aarts "De symboliek van halve torens"
 
  3/4 B. Aarts "De burchtenproblematiek van Boxtel"
J. Hendriks "Kernmottes: relicten van gefrustreerde elites?"
 
1993 - 16   Jubileum-uitgave (gewijzigde herdruk aantal uitverkochte artikelen)
H.L. Janssen "Ten geleide"
B. Aarts "Onbekend Boxmeer : oud tot zeer oud?"
J. van Hooydonk "'d'Oude Huys' en 'Den Borch' te Helmond"
B. Aarts "Het Kasteel van Wouw"
J. Hendriks "Dussen"
F. Doperé "De donjon van de heren van Meldert"
 
1994 - 17 1 B. Aarts "Nieuws over Boxtel"
M. Herben "Inboedel van het Kasteel te Zevenbergen anno 1573"
 
  2/3/4 E. van Soelen-de Kam "Het Kasteel van Loon op Zand"
H.L. Janssen "Nieuws uit Noord-Brabant"
 
1995 - 18 1/2 M. Vermunt "Het Kasteel van Borgvliet"
B. Aarts "Het Noord-Brabants kasteel en de archeologie"
 
  3 H. Pennings "Het Kasteel van Oss"
B. Aarts "Ter vergelijking: Hamont"
 
1996 - 19 1 N. Arts/J. Biemans "Archeologie en het Kasteel Cranendonck"  
  2/3 Themanummer "Moated sites"
J.Timmers "Omgrachte terreinen in de Middeleeuwen in Gemert"
B.Aarts "'Omwaterde huizingen' in Hilvarenbeek en Diessen : een intrigerend verschijnsel"
 
1997 - 20 1/2/3 Themanummer Grimhuysen (Ulvenhout)
A. Jansen "Grimhuysen opgemeten en verkend"; "Grimhuysen archeologisch onderzocht"; "De heren van Grimhuysen te Ulvenhout, 1400-1580"
J. van der Westerlaken "Grimhuysen een archeologisch monument?"
 
1998 - 21 1/2 A. van Oirschot "De achtergronden van de leegstand van de kastelen Heeswijk en Nemerlaer"
E. van Soelen-de Kam "Kanttekeningen bij de eigendomsgeschiedenis van Kasteel Nemerlaer"
 
  3 B. Zijlmans De grafelijke burcht van Geertruidenberg (1323-1547)"  
1999 - 22 1/2

B. Zijlmans "Een middeleeuwse versterkte hofstede bij Geertruidenberg"
B. Aarts "De vroege burchten, een historisch-archeologische verkenning"

 
  3 Verenigingsnieuws divers  
2000 - 23  

Jaarboek Zichem
K. Corens “De Maagdentoren te Zichem”
J. Barbier “De ijzerzandsteen van de Maagdentoren”

 
2001 - 24   Jaarboek Heusden
B. Aarts “Het achthoekige Heusden en de symboliek”
uitverkocht
2002 - 25 1/2 L. Keunen “De relatie tussen drie adellijke Deurnese complexen: Ter Vloet, Klein Kasteel en Groot Kasteel”  
  3 M.Govers “Vreemd gebint op Burg Linn”
E.  Aelbers “Het ontstaan van de familienaam De Roy van Zuydewijn en De Roy van Zuidewijn”
 
2003 - 26   Jaarboek Rummen
D. Herremans “Het Kasteel van Hoen te Rummen”
 
2004 - 27 1/2 R. van den Brand “Voorgeschiedenis en bouw van Den Bril of Brillenborch, het tweede Graafs kasteel vanaf 1491”
H. Koopmanschap “Het Kasteel of Heerlijk Huis Van Dongen”
 
  3

Themanummer Wouw
B. Aarts “’tdongeon’ van Wouw (1556) en zijn betekenis voor de kasteelterminologie”

W. Landewé “Wouw en de ‘tekentafelkastelen’ van Hans Bol (1534-1593)”

 
2005 - 28  

Symposiumbundel De Vroege Burchten
(Boxmeer 26-3-2006):
H.L. Janssen “Voorwoord”
P.A.C. Schut “Oud onderzoek opnieuw bekeken: Vroege versterkingen in Gelderland”
B. Aarts “De vroege burchten bij Alpertus van Metz, in relatie tot het Kasteel van Boxmeer”
M. Groothedde “De Zutphense ringwalburg”
S.A.L. Peters & R.J.M. van Genabeek “De burcht van de heren van Rode (St.-Oedenrode), de eerste resultaten van het archeologisch onderzoek”

 
2006 - 29 1

Britt Claes & Hadewijch Degryse "Castrale mottes in het noordwesten van Vlaams-Brabant"
Erik P. Löffler "Jan Abrahamsz. Beerstraten en het beeld van 'Borgvliet'"

 
2006 - 29 2/3

Themanummer Tilburg
Elly van Soelen-de Kam "Twee testamenten van de Van Malsens in het Urselfonds"
B. Aarts "Het Kasteel van Tilburg 'op de kaart gezet' (17de eeuw), maar nog niet 'verkend'

 
2007 - 30 1/2

Themanummer Oisterwijk
B. Aarts "De speurtocht naar Boudewijn van 'Oosterwijk' (1096) en zijn kasteel"

 
2007 - 30  3

Themanummer Moated Sites
J. Timmers "Het Slotje: adellijk Huis Lanckvelt te Gemert"
J. van Helvoirt "Het Diessense Hooghuis door de eeuwen heen"

2008 - 31 1/2/3

Jaarboek Eppegem in de Middeleeuwen
T. Kardux "Eppegem in de Middeleewen. De burcht en de ridders van Nedergem, sporen van de Grimbergse Oorlog. Een archeologisch onderzoek"

2009 - 32 1

Themanummer Drunen
B. Aarts en R. Gruben "D'Oultremont: het kasteel van Drunen te Nieuwkuijk. Geschiedenis en bouwhistorie" 

2009 - 32 2/3

B. Aarts "'Van Brussel naar Den Haag'. De lotgevallen van de Noord-Brabantse kastelen en 'omgrachte huizingen' in de zeventiende eeuw"

2010 - 33 1

B. Aarts en T. Hermans "De kastelenbouw langs de Brabants-Hollandse grens (circa 1290 - circa 1400)"

2010 - 33 2/3

B. Aarts "Omgrachte huizingen' (moated sites) in de regio Tilburg"
S. Peters "Moerenburg. Het archeologisch onderzoek"

2011 - 34 1/2/3

B. Aarts "Het achthoekige Heusden en de symboliek"

2012 - 35 1/2

A. van Abeelen "Kasteel 't Juffere te Oploo - een archeologische verkenning uit 1969-1970"

2012 - 35 3

J. Timmers "Kruisschot in Stiphout; de lotgevallen van een moated site"
B. Aarts "Van 'moltes' en 'mottes', aantekeningen bij Philips baron van Leefdael (1645)"
G. Jacobs "De Peel of het kasteel?" 

2013 - 36 1/2/3

Jaarboek Noord-Brabantse kastelen. Nieuwe ontwikkelingen in de archeologie en de bouwhistorie van het kasteelonderzoek.
B. Aarts "Vroege burchten in het hertogdom Brabant. Inventarisatie en analyse"
R. Gruben "Een aangescherpte bouwgeschiedenis van het kasteel van Helmond"
Th. de Jong "Machtig 'Slot van Helmond' vervalt tot 'Oude Huys'"
H. Koopmanschap "Archeologisch onderzoek naar het Huis Strijen en andere West-Brabantse kastelen"
A. Wilbers "Giessen: ontdekking van een burcht aan de Burgstraat"
 

2014 - 37 1/2

Themanummer Hedikhuizen.
G. Pelders, John Schellekens en T. Schel "Zoektocht naar het Kasteel van Hedikhuizen"

2014 - 37 3

H. van Heeren "Caemers in een drassig gebied"
B. Aarts "De Maas: riviertollen en kasteelbelegeringen in het Land van Cuijk en Ravenstein"

2015 - 38 1/2/3

Jaarboek Maurick.
D. Splinter "Kasteel Maurick te Vught. Een bouwgeschiedenis aan de hand van afbeeldingen en beschrijving"
R. Gruben en T. Hermans "Kasteel Maurick, een voorlopige bouwhistorie"
B. Aarts "Maurick: een mogelijke motte-burcht"

2016 - 39 1/2

Themanummer Nemerlaer.
R. de Visser "Ziehier! Kasteel Nemerlaer. Een landgoed lezen als een cultuurbiotoop"

2016 - 39 3

G. Oldenmenger "Kasteel Croy bij Aarle-Rixtel, veel complexer dan gedacht"
B. Aarts "Geblakerd verleden. De zestiende-eeuwse haardstenen van 't Huis te Broekhoven"

2017 - 40 1/2

Themanummer Loon op Zand
B. Aarts "Loon op Zand: zicht op de ondergrond"

2017 - 40 3

Themanummer Huize Reeburg
R. Gruben "Huize Reeburg en haar architekt"

2018 - 41 1/2/3

Jaarboek Heeswijk-Dinther
E. Klop "De Heren en Vrouwen van Heeswijk"; "De Heren van Dinther"; "Overzichtstabellen"
B. Aarts "Dinther en Heeswijk: de mottes in hun context"

2019 - 42 1/2

J. Timmers "Op zoek naar het oudste kasteel van Rixtel"
P. Seinen en G. Braun "De bouwgeschiedenis van kasteel Heeze. Nieuwe inzichten in de bouwhistorie van Eymerick tussen 1300 en 1662"

2019 - 42 3

Themanummer Kasteel Vorselaar
B. Aarts "Kasteel Vorselaar: vierkant met vraagtekens"

2020 - 43 1/2/3

Jaarboek Huis Zwanenburg

Geen losse verkoop