Kastelenlexicon

Het Kastelen Lexicon van Nederland


De Stichting Kastelen Lexicon Nederland heeft aan een landelijk project gewerkt om van alle bestaande en verdwenen kastelen in Nederland de gegevens vast te leggen in een 'kastelen databank' volgens een bepaald vooropgezet model.
De aparte Stichting Kastelenlexicon bestaat niet meer, maar is opgegaan in de Nederlandse Kastelenstichting.

Per provincie is er een voorlopige groslijst opgesteld van bestaande en verdwenen kastelen die voldoen aan de volgende criteria.

Tussen 1000 en 1550 moet er sprake (geweest) zijn van een middeleeuws gebouw, dat de status weergaf van de (meestal adellijke) bewoner en dat een woonfunctie combineerde met het begrip verdedigbaarheid.
Nog bestaande 'kastelen', adellijke landhuizen of ruïnes tellen dus mee, voor zover zij archeologisch/bouwkundig gezien elementen bevatten die terugwijzen naar bedoelde periode en functies.
'Verdedigbaar' wil zeggen naar middeleeuwse maatstaven : bijvoorbeeld grachten, aardwerken, bruggen, muurwerk (voor baksteen minimale dikte 60-80 cm, funderingsbreedte 1-1.5 m.).
De laat-middeleeuwse/vroeg-moderne "omgrachte huizingen" of "moated sites" worden vooralsnog meegenomen.

De lijst voor Noord-Brabant is samengesteld door onze vereniging aan de hand van bovenstaande criteria en opmerkingen.
Voor deze lijst kies in het menu (links) of klik 'voorlopige lijst' (in bewerking).

Uitgaande van deze lijst zijn intussen van een groot aantal kasteelplaatsen de basisgegevens al wat nader uitgewerkt.
Zie de website van de 
Nederlandse Kastelenstichting: www.kastelen.nl en vervolgens https://www.cchin.nl/kastelenlexicon/.