Afstoten Rijksmonumenten

Toekomst Rijksmonumenten

De beleidslijn van de Rijksgebouwendienst, waarin cultureel erfgoed ook nog wordt beschermd door het in rijksbezit te houden, wordt losgelaten. Binnen het nieuwe beleid kunnen monumenten die geen functie vervullen bij de uitvoering van de primaire rijkstaken in beginsel worden afgestoten. In het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer met minister Blok op 5 februari 2013 is het verkopen van monumenten uitgebreid aan bod gekomen. Minister Blok heeft de Tweede Kamer toegezegd het vervreemdingsproces zeer zorgvuldig en met oog voor de monumentale status van de gebouwen uit te voeren. De Rijksgebouwendienst heeft een lijst bekend gemaakt van 34 monumenten die niet meer nodig zijn een Rijksfunctie.
(afstootlijst_rijksmonumenten.pdf)

De bond Heemschut bijvoorbeeld is niet principieel tegen het afstoten van monumentaal vastgoed. Wel pleit Heemschut voor een betere inhoudelijke afweging: een aantal objecten kan naar gemeenten en particulieren, andere zoals verdedigingswerken, ruïnes, grafmonumenten en herdenkingsnaalden niet. Heemschut blijft er dan ook voor ijveren dat de overheid met een visie komt wat wel en wat niet tot het nationaal erfgoed van Nederland behoort en dan ook de middelen vrijmaakt om deze objecten in stand te houden. Het kan en mag niet zo zijn dat beheer en onderhoud van cultuurgoed aan derden wordt overgedragen!
Heemschut 6 maart 2013

Wie de lijst met af te stoten rijksmonumenten doorneemt, komt één object uit Noord-Brabant tegen: de Ruïne van Strijen in Oosterhout.
Buiten onze provincie gaat het om aanzienlijk meer kastelen en landhuizen. Voor een aantal objecten lijkt een oplossing te zijn gevonden. Zo maakte Minister Blok onlangs bekend dat de panden, waaronder de Naarden Vesting, de Kasteeltoren in IJsselstein en kasteel De Slangenburg in Doetinchem, worden verkocht aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMO), die eind vorig jaar werd opgericht door acht organisaties voor monumentenzorg.

De nieuwsoverzichten van erfgoedstem.nl geven onder andere de volgende reacties:

'Het Zuid-Hollandse procinviebestuur is voornemens ook dit jaar de Kastelenstichting Holland en Zeeland te subsidiëren. De subsidie heeft als doel de ruïnes van Brederode en Teylingen te exploiteren'.

'Gemeente overweegt de aanschaf van de ruïne van Teylingen nu de rijskgebouwendienst die te koop zet'.

De vereniging betreurt in hoge mate dat deze monumenten worden afgestoten, maar zal er op moeten vertrouwen dat andere publieke en particuliere initiatieven zich met duurzaamheid zullen richten op het behoud.